महाराष्ट्र शासन

जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, यवतमाळ

क्रीडा स्पर्धा निकालमहाराष्ट्र सरकार

जिला खेल अधिकारी,  यवतमाल

खेल प्रतियोगिता का परिणामGovernment of Maharashtra

District Sports Officer,  Yavatmal

The result of the sports competition